Menu

Eerste publiciteit Werkgroep Energie WaterGras

De Werkgroep Energie WaterGras is de publiciteit gestart met het verspreiden van de ‘Uitnodiging voor de bijeenkomst op 1 december’ en met de plaatsing van haar ‘Plan van Aanpak’ op haar eigen website https://energie.watergrasgouda.nl.
Dit ‘Plan van Aanpak’ is te vinden op: https://energie.watergrasgouda.nl/plan-van-aanpak/ .
Op de uitnodiging voor 1 december, die via de brievenbus is rondgestuurd in de wijk, zit helaas een storende fout. Voor aanmelden voor deze bijeenkomst wordt gevraagd een mail sturen naar energie@watergrasgouda.nl en niet naar het vermelde e-mailadres waarin ‘gouda’ is weggelaten.