Menu

Wijkspreekuur van Stadstoezicht

Geachte mede wijkbewoner,

Graag informeren wij u over het nieuwe wijkspreekuur van Stadstoezicht.

Stadstoezicht: “Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk op het gebied van leefbaarheid? Wijkboa Johan gaat graag met u in gesprek in ontmoetingscentrum Van Noord. U kunt elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 langskomen. Aanmelden is niet nodig en het gesprek is gratis. Het maakt niet uit in welke Goudse wijk u woont; iedereen is welkom. Wilt u een ander onderwerp bespreken en heeft dit onderwerp met de gemeente Gouda te maken? Ook dan helpt hij u graag op weg. U vindt het ontmoetingscentrum Van Noord aan de Lekkenburg 1 (vlakbij winkelcentrum Bloemendaal).”

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie 2804 Plaswijck
contact@bloemendaalplaswijck.nl
06 239 56 999

Wandelen met Watergras

Iedere dinsdag van 12.15 uur tot 13.15 uur. Start Watergraseiland.
Hier kunt u lezen wat de vaste begeleidster van de wandelingen over deze activiteit schrijft!

Mijn naam is Bianca Philips en ik begeleid de wandelgroep van de Watergras.
Ik woon in Gouda en ben hier ook geboren. Opgegroeid in de wijk van de Rietzoom dus ik ken het hier ook best goed. Deze kennis gebruik ik ook bij het uitzoeken van mijn routes waardoor je soms op plekjes komt waar je nog nooit was geweest.
Ik werk als sportinstructeur bij Living Well Bloemendaal waar ik mensen begeleid maar ook les geef in Body Balance, Bodypump, Pilates en indoor bootcamp.

Sinds 10 mei zijn wij met een leuke club mensen gestart (de groep wisselt ook) met wandelingen van ongeveer een uur. Voorafgaand aan de wandeling doe ik een aantal oefeningen om de spieren en gewrichten op te warmen. En tijdens het wandelen doen we ook nog wel eens makkelijke oefeningen.
Zodra we terug komen rekken en strekken we de spieren weer lekker op. En heb ik ook wat balans oefeningen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Het hoofddoel van de wandelingen is gezelligheid. Daarnaast vind ik het belangrijk om iedereen zo lang mogelijk mobiel te houden. Dat geldt voor jong en oud.

Onlangs zijn we ook met een whatsapp groep gestart onder de wandelaars. Dit om bijvoorbeeld bij extreem noodweer of enorme hitte uit te kunnen wijken naar bijvoorbeeld de sportschool. Op die manier kunnen we dan snel schakelen.

Wil je een keer meelopen? De wandelingen starten op dinsdag 12.15 uur vanaf het Watergraseiland en duren ongeveer een uur.

De kosten zijn 10 euro voor een wandelkaartje van 5 keer. Verkrijgbaar bij mij tegen contante betaling. De eerste twee keer mag je gratis meelopen om even te proberen.

Note: ook als je geen goede conditie hebt is het leuk om mee te lopen, we passen de routes aan op de minst snelle lopers. Dus stap lekker mee….

Terugblik WaterGras zomerfeest

Zaterdag 2 juli op de Raaigras: een terugblik op het WaterGras zomerfeest:

Het enthousiasme en de zin om feest te vieren spatte eraf!
Vanaf de opbouw liepen vrijwilligers zich onvermoeibaar het vuur uit de sloffen, de sfeer zat erin en het weer was ideaal. Hoe zit dat met de tap? Hoe met de poot van die partytent? Geen nood, spontane hulp bood uitkomst en het bier werd gekoeld.

Bewoners stroomden binnen, de bar draaide, mensen kwamen spontaan in gesprek en de kinderen versierden met stoepkrijt de straat en sprongen de hele middag op het springkussen ‘Koe’, die de weg blokkeerde (een vrolijke variant op het dagelijks nieuws 😉)
De BBQ met salades van v.d. Geest, die werd opgediend, vond gretig aftrek, evenals het ‘slotstuk’, een ijsje uit de ijskar van Davíd’s Gelato.

Helaas, er kwam een eind aan, al waren sommigen bijna niet weg te krijgen.
De afbouw na deze gezellige middag verliep op rolletjes, alweer dankzij alle hulp van vrijwilligers! Dank, dank!

Laten we doorgaan met elkaar zien in de wijk, inzet en aandacht voor elkaar.
Wij hopen tot ziens en wensen ieder een fijne zomer.

Hartelijke groet van Bestuur en BBQ-commissie.

Wilt u ook reageren? Heeft u leuke foto’s? Punten die nog beter kunnen of dingen die juist moeten blijven? Suggesties? Laat het weten via info@watergrasgouda.nl
Wie weet kunt u dan op een volgende ALV een mooie compilatie zien van heel veel blije mensen op dit gezellige zomerfeest.

Zomerfeest 2022

Mogelijkheid tot aanmelden gesloten.

Beste leden,

Het zomerfeest voor de wijk komt er aan! Op zaterdag 2 juli 2022, 16:00-20:00 uur.

Hierbij wat informatie over het feest en het formulier om u aan te melden.

We willen er een goed geslaagd feest van maken, dus:

 • Iedereen meldt zich van te voren aan en betaalt daarbij vooraf, ter plekke kunnen géén betalingen of aanmeldingen meer gedaan worden.
 • Bij onverhoopt niet door kunnen gaan van het feest (bv onweer, storm), worden kosten teruggestort.
 • Annuleren na 25 juni is niet mogelijk, wij kopen in op het aantal aanmeldingen.

Op 2 juli:

 • Ieder neemt zijn eigen strippenkaart mee, en laat bij het buffet eten en drankjes aftekenen.
 • Bijkopen van drankjes of meer halen is niet mogelijk. Er is gratis onbeperkt water beschikbaar.
 • Uitgifte bij het buffet en de BBQ gebeurt in 3 verschillende rondes, zodat ieder aan de beurt komt.
 • Volg ter plekke de instructies van de vrijwilligers, die aangeven hoe het verloop gaat: we willen daarmee lange rijen voorkomen.

Let op: Er is geen toilet beschikbaar.

Aanmelding:
Aanmelden doet u via bijgaand aanmeldformulier en de betaling vooraf.
Beide moeten uiterlijk 25 juni binnen zijn.
Het aanmeldformulier kan digitaal verstuurd worden naar info@watergrasgouda.nl of ingeleverd bij Waterruit 16.
De betaling naar de rekening van de Bewonersvereniging Watergras: NL58 INGB 0003 8131 13 o.v.v. uw adres en BBQ2022.

Wij kijken uit naar een geslaagd en fijn feest met mooi weer!

Bij vragen: neem gerust contact met ons op.

De BBQ commissie.

 

Webbericht bbq zomerfeest Watergrasleden

WIJKFEEST!!
5 jaar na het jubileumfeest en uitstel door corona is het zover! Op veler verzoek organiseren wij een gezellig bewonersfeest voor de leden op zaterdag 2 juli van 16 tot 20 uur. Met bbq en salade, een drankje, springkussen en enkele leuke spellen, voor jong en oud. Het zal plaatsvinden op de Raaigras, tussen nr 29 en nr 64, tafels om bij te zitten of te hangen, grote gezelligheid!

Dit feest voor leden (met betaalbare bijdrage) is een prachtige gelegenheid om de onderlinge banden aan te halen en onze fijne wijk te vieren. (De bbq wordt verzorgd door de keurslager, met ook aandacht voor een vegetarische variant.)
Vooraf aanmelden en betalen verplicht, binnenkort komt daarover bericht op de website.

We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers voor een gezellig en fijn feest met oog en oor voor elkaar. Lees verder!!!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We kunnen niet zonder vrijwilligers, zodat ieder een klein stukje inzet (1 uur) en een groot aandeel in het feest kan hebben. Meld je dus nu aan voor:

Opbouw: Tussen 12 en 16 uur:

 • Hulp bij opbouw meubilair, afzetten straat, opzet springkussen, spellen, zo nodig partytent of parasols opzetten e.d.

Feest: Tussen 16 en 20 uur:

 • Meehelpen bij bbq (samen met 2 mensen van slagerij vd Geest/ helaas ook daar personeelsgebrek)
 • Hulp bij uitdelen bij buffet
 • Aftekenen strippenkaart bij buffet
 • Bartoezicht: we zoeken iemand met een Bewijs van Sociale Hygiëne (dringend, anders geen alcohol)
 • Toezicht bij springkussen
 • Toezicht spellen

Afbouw: Tussen 20 en 22 uur:

 • Hulp bij oprollen springkussen (met expertise verhuurbedrijf)
 • Hulp schoonmaken meubilair en straat
 • Hulp wegzetten en opslag meubilair
 • Hulp overige zaken
 • Maandagochtend: hulp bij ophaal meubilair

U begrijpt:

 • Veel hulp is echt nodig om verder te kunnen, dus meld je zo spoedig mogelijk aan !
 • Geef ook (eventueel) voorkeuren aan.
 • Zodra we overzicht hebben kunnen we de organisatie rond maken en berichten wij ieder.

Graag zien we uw aanmelding voor hulp tegemoet op info@watergrasgouda.nl

Wandelen in de Watergras, vervolg

Dinsdag was de start van Wandelen in de Watergras. Er was een mooie opkomst van ruim 20 wandelaars. Doet u ook mee? Onder deskundige begeleiding een uur wandelen en wat oefeningen, met bijzondere routes in uw eigen omgeving.
Dinsdag 17 mei is de volgende wandeling.

Wandelen in de Watergras

Gaat op dinsdag 10 mei van start!!

Uit de enquête is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een gezamenlijke activiteit in onze wijk. Meerdere mensen hebben aangegeven interesse te hebben voor een georganiseerde activiteit met aandacht voor “elkaar ontmoeten” en bezig met de algehele conditie.

De Bewonersvereniging Watergras heeft daarom een wekelijkse wandelactiviteit opgezet. Onder professionele begeleiding van Bianca Philips of Bea Marsman gaat u in een ontspannen sfeer aantrekkelijke trajecten lopen vanuit onze wijk. Voor deze activiteit is een goede conditie niet nodig.

VOOR WIE: voor iedereen woonachtig in de Watergras en de Windhoek.

WANNEER: iedere dinsdagmiddag van 12.15 uur tot 13.15 uur.

WAAR: verzamelen op het Watergraseiland, weer of geen weer!

KOSTEN: De eerste 2 keer loopt u gratis mee. Daarna met een strippenkaart (5 keer meelopen)
Voor leden van de Bewonersvereniging € 10,00 en voor niet-leden € 15,00.

Uitslag enquete

Fitness in de wijk, uitslag enquete en conclusies  (in PDF)

Speuren in de wijk: er is zoveel te zien!

Wandelen in de wijk (Waters): soms zou je denken dat je alle straten al vaak genoeg gezien hebt.

Maar toch! Heb je echt al die bijzondere of leuke dingen al ontdekt?
Of zijn de bijgaande foto’s nog een uitdaging? En geven ze een paar uurtjes nieuw wandelplezier?

En kunnen we zo in de wijk regelmatig op ontdekkingstocht gaan?
Lees aan het eind hoe je mee doet om de prijs te winnen…

  
1 2
3 4
5 6
7 8

 


9 10
11 12 13
14 15 16
Deze eerste ontdekkingstocht wordt
aangeboden door het bestuur.
Wie meldt zich bij ons aan om de
volgende te maken?
Inzenden van de oplossing
(nummers + adres, en eigen naam
en adres) kan uiterlijk 9 maart naar
info@watergrasgouda.nl o.v.v.
Speuren 02/22 of op Waterruit 16
Bij gelijke uitkomsten wordt geloot
voor een leuke prijs. SUCCES !
 

 

Beide pagina’s zijn te downloaden in PDF-formaat:

 

 

 

BEWEGEN IN DE WIJK WATERGRAS, graag uw mening!

In de corona maanden, waarin veel mensen thuis werkten, kwam bij de Bewonersvereniging de vraag of er iets geregeld zou kunnen worden om het bewegingsaanbod in onze wijk gevarieerder te maken. Op initiatief van de Bewonersvereniging is er een werkgroep opgericht die zich over de mogelijkheden heeft gebogen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2021 is afgesproken dat de behoefte aan beweegmogelijkheden eerst geïnventariseerd wordt bij de bewoners van onze wijk.

Daarom ontvangt u een dezer dagen een enquête daartoe in uw brievenbus.

Om een goed beeld te krijgen over hoe de bewoners in de wijk aankijken tegen meer sportfaciliteiten in de wijk, zouden wij u vriendelijk willen vragen om uw mening geven aan de hand van de vragen.
De resultaten uit de enquête worden op de website geplaatst. Leden van de bewonersvereniging krijgen hiervan een melding via de e-mail.
Bij een volgende Algemene Ledenvergadering worden de uitkomsten met en door de leden besproken.
Wij hopen op heel veel ingevulde formulieren en danken u voor het invullen.

Open hier de link voor belangrijke begeleidende informatie tijdens het invullen  in de vorm van een Powerpoint Presentatie.

Correctie in enquête Bewegen
In de enquête zit helaas een foutje. Op de tekening met de locaties zijn de namen Locatie 1 en Locatie 2 verwisselt. Hierdoor komen deze niet overeen met de tekst eronder.

 • locatie 1 is Raaigras
 • locatie 2 is Waterruit