Menu

Zomerfeest 2022

Beste leden,

Het zomerfeest voor de wijk komt er aan! Op zaterdag 2 juli 2022, 16:00-20:00 uur.

Hierbij wat informatie over het feest en het formulier om u aan te melden.

We willen er een goed geslaagd feest van maken, dus:

 • Iedereen meldt zich van te voren aan en betaalt daarbij vooraf, ter plekke kunnen géén betalingen of aanmeldingen meer gedaan worden.
 • Bij onverhoopt niet door kunnen gaan van het feest (bv onweer, storm), worden kosten teruggestort.
 • Annuleren na 25 juni is niet mogelijk, wij kopen in op het aantal aanmeldingen.

Op 2 juli:

 • Ieder neemt zijn eigen strippenkaart mee, en laat bij het buffet eten en drankjes aftekenen.
 • Bijkopen van drankjes of meer halen is niet mogelijk. Er is gratis onbeperkt water beschikbaar.
 • Uitgifte bij het buffet en de BBQ gebeurt in 3 verschillende rondes, zodat ieder aan de beurt komt.
 • Volg ter plekke de instructies van de vrijwilligers, die aangeven hoe het verloop gaat: we willen daarmee lange rijen voorkomen.

Let op: Er is geen toilet beschikbaar.

Aanmelding:
Aanmelden doet u via bijgaand aanmeldformulier en de betaling vooraf.
Beide moeten uiterlijk 25 juni binnen zijn.
Het aanmeldformulier kan digitaal verstuurd worden naar info@watergrasgouda.nl of ingeleverd bij Waterruit 16.
De betaling naar de rekening van de Bewonersvereniging Watergras: NL58 INGB 0003 8131 13 o.v.v. uw adres en BBQ2022.

Wij kijken uit naar een geslaagd en fijn feest met mooi weer!

Bij vragen: neem gerust contact met ons op.

De BBQ commissie.

Klik hier voor aanmeldformulier.

Webbericht bbq zomerfeest Watergrasleden

WIJKFEEST!!
5 jaar na het jubileumfeest en uitstel door corona is het zover! Op veler verzoek organiseren wij een gezellig bewonersfeest voor de leden op zaterdag 2 juli van 16 tot 20 uur. Met bbq en salade, een drankje, springkussen en enkele leuke spellen, voor jong en oud. Het zal plaatsvinden op de Raaigras, tussen nr 29 en nr 64, tafels om bij te zitten of te hangen, grote gezelligheid!

Dit feest voor leden (met betaalbare bijdrage) is een prachtige gelegenheid om de onderlinge banden aan te halen en onze fijne wijk te vieren. (De bbq wordt verzorgd door de keurslager, met ook aandacht voor een vegetarische variant.)
Vooraf aanmelden en betalen verplicht, binnenkort komt daarover bericht op de website.

We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers voor een gezellig en fijn feest met oog en oor voor elkaar. Lees verder!!!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We kunnen niet zonder vrijwilligers, zodat ieder een klein stukje inzet (1 uur) en een groot aandeel in het feest kan hebben. Meld je dus nu aan voor:

Opbouw: Tussen 12 en 16 uur:

 • Hulp bij opbouw meubilair, afzetten straat, opzet springkussen, spellen, zo nodig partytent of parasols opzetten e.d.

Feest: Tussen 16 en 20 uur:

 • Meehelpen bij bbq (samen met 2 mensen van slagerij vd Geest/ helaas ook daar personeelsgebrek)
 • Hulp bij uitdelen bij buffet
 • Aftekenen strippenkaart bij buffet
 • Bartoezicht: we zoeken iemand met een Bewijs van Sociale Hygiëne (dringend, anders geen alcohol)
 • Toezicht bij springkussen
 • Toezicht spellen

Afbouw: Tussen 20 en 22 uur:

 • Hulp bij oprollen springkussen (met expertise verhuurbedrijf)
 • Hulp schoonmaken meubilair en straat
 • Hulp wegzetten en opslag meubilair
 • Hulp overige zaken
 • Maandagochtend: hulp bij ophaal meubilair

U begrijpt:

 • Veel hulp is echt nodig om verder te kunnen, dus meld je zo spoedig mogelijk aan !
 • Geef ook (eventueel) voorkeuren aan.
 • Zodra we overzicht hebben kunnen we de organisatie rond maken en berichten wij ieder.

Graag zien we uw aanmelding voor hulp tegemoet op info@watergrasgouda.nl

Wandelen in de Watergras, vervolg

Dinsdag was de start van Wandelen in de Watergras. Er was een mooie opkomst van ruim 20 wandelaars. Doet u ook mee? Onder deskundige begeleiding een uur wandelen en wat oefeningen, met bijzondere routes in uw eigen omgeving.
Dinsdag 17 mei is de volgende wandeling.

Wandelen in de Watergras

Gaat op dinsdag 10 mei van start!!

Uit de enquête is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een gezamenlijke activiteit in onze wijk. Meerdere mensen hebben aangegeven interesse te hebben voor een georganiseerde activiteit met aandacht voor “elkaar ontmoeten” en bezig met de algehele conditie.

De Bewonersvereniging Watergras heeft daarom een wekelijkse wandelactiviteit opgezet. Onder professionele begeleiding van Bianca Philips of Bea Marsman gaat u in een ontspannen sfeer aantrekkelijke trajecten lopen vanuit onze wijk. Voor deze activiteit is een goede conditie niet nodig.

VOOR WIE: voor iedereen woonachtig in de Watergras en de Windhoek.

WANNEER: iedere dinsdagmiddag van 12.15 uur tot 13.15 uur.

WAAR: verzamelen op het Watergraseiland, weer of geen weer!

KOSTEN: De eerste 2 keer loopt u gratis mee. Daarna met een strippenkaart (5 keer meelopen)
Voor leden van de Bewonersvereniging € 10,00 en voor niet-leden € 15,00.

Uitslag enquete

Fitness in de wijk, uitslag enquete en conclusies  (in PDF)

Speuren in de wijk: er is zoveel te zien!

Wandelen in de wijk (Waters): soms zou je denken dat je alle straten al vaak genoeg gezien hebt.

Maar toch! Heb je echt al die bijzondere of leuke dingen al ontdekt?
Of zijn de bijgaande foto’s nog een uitdaging? En geven ze een paar uurtjes nieuw wandelplezier?

En kunnen we zo in de wijk regelmatig op ontdekkingstocht gaan?
Lees aan het eind hoe je mee doet om de prijs te winnen…

  
1 2
3 4
5 6
7 8

 


9 10
11 12 13
14 15 16
Deze eerste ontdekkingstocht wordt
aangeboden door het bestuur.
Wie meldt zich bij ons aan om de
volgende te maken?
Inzenden van de oplossing
(nummers + adres, en eigen naam
en adres) kan uiterlijk 9 maart naar
info@watergrasgouda.nl o.v.v.
Speuren 02/22 of op Waterruit 16
Bij gelijke uitkomsten wordt geloot
voor een leuke prijs. SUCCES !
 

 

Beide pagina’s zijn te downloaden in PDF-formaat:

 

 

 

BEWEGEN IN DE WIJK WATERGRAS, graag uw mening!

In de corona maanden, waarin veel mensen thuis werkten, kwam bij de Bewonersvereniging de vraag of er iets geregeld zou kunnen worden om het bewegingsaanbod in onze wijk gevarieerder te maken. Op initiatief van de Bewonersvereniging is er een werkgroep opgericht die zich over de mogelijkheden heeft gebogen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2021 is afgesproken dat de behoefte aan beweegmogelijkheden eerst geïnventariseerd wordt bij de bewoners van onze wijk.

Daarom ontvangt u een dezer dagen een enquête daartoe in uw brievenbus.

Om een goed beeld te krijgen over hoe de bewoners in de wijk aankijken tegen meer sportfaciliteiten in de wijk, zouden wij u vriendelijk willen vragen om uw mening geven aan de hand van de vragen.
De resultaten uit de enquête worden op de website geplaatst. Leden van de bewonersvereniging krijgen hiervan een melding via de e-mail.
Bij een volgende Algemene Ledenvergadering worden de uitkomsten met en door de leden besproken.
Wij hopen op heel veel ingevulde formulieren en danken u voor het invullen.

Open hier de link voor belangrijke begeleidende informatie tijdens het invullen  in de vorm van een Powerpoint Presentatie.

Correctie in enquête Bewegen
In de enquête zit helaas een foutje. Op de tekening met de locaties zijn de namen Locatie 1 en Locatie 2 verwisselt. Hierdoor komen deze niet overeen met de tekst eronder.

 • locatie 1 is Raaigras
 • locatie 2 is Waterruit

Kerstbomeninzameling 2022

Als de feestdagen achter de rug zijn en het nieuwe jaar is begonnen kan de kerstboom het huis weer uit. In gemeente Gouda, Nieuwkoop, Oudewater en Montfoort zamelt Cyclus in januari 2022 kerstbomen in.

Aanbieden van de kerstboom
Kijk in de digitale afvalkalender voor de ophaaldag voor uw adres. Zorg dat de kerstboom op de ophaaldag om 7.30 uur op de aanbiedplaats ligt, zonder versieringen en verlichting.

Ophaaldagen
Inwoners van Gouda, Nieuwkoop en Montfoort kunnen voor de inzameldagen en meer informatie de digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl/afvalkalender of de Cyclus afval-app raadplegen.

Voor onze wijk is de inzameldag woensdag 19 januari 2022

Stralende Kerstbomen, welkom in de wijk!

Je kunt het niet missen als je de Waterruit of de Raaigras binnen komt: ze stralen je tegemoet, welkom in de wijk!

De bomen werden beschikbaar gesteld door ‘Gouda Bruist’, opgepakt door het bestuur van onze bewonersvereniging, verlicht en versierd door een aantal enthousiaste bewoners, die vorige week genoten van deze actie, van een heerlijke kop erwtensoep, maar ook van elkaar!

De bomen zijn voor en van alle bewoners: er hangen wensen in voor jou, las je ze al? Maar heb jij zelf ook een wens voor de andere mensen in je wijk? Of nog een mooie kerstbal of andere kerstversiering? In deze donkere tijd kunnen we verplicht thuisblijven mooi combineren met een wandeling langs beide bomen en daar genieten van mooie wensen, van elkaar ontmoeten, een positief moment aan de dag toevoegen!

  

Wijkbewoners, allen die hebben geholpen, versiering vooraf brachten, wensen en mooie kaarten ophingen, en allen die nog komen: BEDANKT !! U hebt de wijk weer mooier gemaakt.

 

Feestelijk uurtje rond de kerstboom

Voor de wijken Waters en Grassen krijgen we ook dit jaar van Gouda Bruist weer twee kerstbomen, als mooie entree in deze decembermaand.

Daarom nodigen we u als bewoners uit voor een feestelijk uurtje, met versieren van de boom, elkaar ontmoeten, en met een kop heerlijke erwtensoep. (neem uw eigen soepkom en lepel mee!!)

Op zaterdag 11 december: bij ingang wijk na ongeveer 50m bij grasveldje:

13.00 -14:00 uur: Waterruit

14:15-15:15 uur: Raaigras

Wij zoeken mensen die willen helpen om het tot een succes te maken, door:

 • Inleveren kerstballen of kerstversiering die men zelf niet meer gebruikt (geen rommel of kapot spul). U kunt dit t/m vrijdag neerzetten (in plastic tas) naast Waterruit 94 of Waterruit 10 (niet aanbellen s.v.p.  i.v.m. thuiswerkers), of mee nemen op zaterdag.
 • Aanmelden voor koken pan erwtensoep voor zaterdag.
 • Aanmelden voor hulp bij verstrekken soep.
 • Aanmelden voor hulp bij installatie van benodigde spullen.

Aanmelden kan via mail info@watergrasgouda.nl (waarna nader info).

 • Kom naar de boom voor deze feestelijke ontmoeting (op gepaste afstand).
  Neem je eigen soepkom en lepel mee en krijg ter plekke een heerlijke kom erwtensoep! (op=op).
 • Help mee met versiering, of hang een wenskaart in de boom. (neem zelf een kaart mee, er zijn bij de boom ook een aantal kaarten aanwezig en sluitbare zakjes).

Laten we er met elkaar een mooie ontmoeting van maken en goede wensen delen.