Menu

Oproep nieuwe buurtwachters

Beste leden van de Watergras,
De avonden worden weer langer, het is vroeger donker. Regelmatig fietsen er buurtbewoners in tweetallen door de buurt om onze en uw buurt veilig te houden. Het afgelopen jaar zijn er enkele buurtwachters gestopt, veelal omdat ze dit al vele jaren achter elkaar gedaan hadden en het stokje graag overgeven aan andere buurtbewoners.
Daarom hebben de buurtwachters weer behoefte aan nieuwe aanwas. Zo blijft de buurt veilig en kunnen we al fietsend weer een gezellig praatje maken onder het motto: Fiets een uur met je buur!
Meld u aan voor één uurtje fietsen in de maand. Voor meer informatie, kijk op https://www.watergrasgouda.nl/buurtwacht/ en mail naar info@watergrasgouda.nl of bel 0182 605040! Of spreek een van de buurtwachters aan.

Buurtwacht, bewoners gezocht.

Beste buurtbewoner,

Heeft u zich al aangemeld voor de buurtwacht? Mail naar info@watergrasgouda.nl voor meer informatie.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Belangrijk Bewonersbericht Buurtwacht

Nu de ontspanning – na een aantal maanden vooral thuisblijven – gelukkig weer toeneemt, is ook in onze wijk het effect merkbaar. Met vakantie gaan, of alleen al een dagje uit of een terrasje, is weer mogelijk. Wat fijn!
Maar, zoals ook het nieuws al meldde, heeft dat een keerzijde, omdat ook inbraken weer toenemen.

DAAR HEBBEN WE IN ONZE WIJK EEN ANTWOORD OP,
WANT DE BUURTWACHT IS WEER VOLOP UIT DE STARTBLOKKEN!

Wel is inmiddels een en ander veranderd:
Onze beheerder, Ruud Gebhardt, de oprichter van dit ‘team dat er zijn mag’, heeft zich 4 jaar lang enthousiast en ononderbroken ingezet. Hij heeft in juli het beheer overgedragen aan het Bestuur van de bewonersvereniging en neemt nu een welverdiende rust. Met dank van alle bewoners!

De ervaring leert dat het sinds de invoering van de Buurtwacht in de wijk WaterGras veel stiller is geworden als het gaat om inbraken of pogingen daartoe. Dat willen we zo houden.

Hoe doen we dat?
Voorlopig worden taken nu waargenomen door Peter Bos, Maria Ibañez, Jaap van der Wel, Annemarie van Bragt en Annelien Kalverda.

    • Belangrijke punten voor het team zijn: het nog aantrekkelijker maken van de job van buurtwachter, terugbrengen van het roosterwerk met automatisering, zoveel mogelijk mensen erbij, want vele handen maken licht werk!! Welkom vrijwilligers!!
    • Kortom: Wie doet er mee? Aanmelden kan via de website van de vereniging, info@watergrasgouda.nl

Een grote wens van de politie is dat bewoners met een woning met camera dit bij hen melden omdat dit opsporing van verdachte zaken voor hen een stuk lichter en kansrijker maakt.

Meer informatie?
Op de website bij tabblad/of zoekterm Buurtpreventie zijn alle wijzigingen, informatie, veelgestelde vragen aangepast.
Mocht u niet vinden wat u zoekt of met ons contact willen, dan kan dat altijd via een email aan info@watergrasgouda.nl of contact via een bestuurslid.

Maakt Buurtwacht Watergras (BwWG) onze wijk veiliger?

Wilt u ook weten hoe veilig deze wijk is?    Lees dan even verder…

Veel gestelde vragen … en antwoorden

Aanmelden kan door het sturen van een email naar de Bewonersvereniging Watergras: info@watergrasgouda.nl , t.n.v. Coördinator Buurtpreventieteam Watergras.
Hierin vermeldt u uw naam, adres, e-mailadres en 06-nummer.
Contact volgt.

Antwoorden:

Waarom is Buurtwacht WaterGras opgericht?
In 2016 vonden in onze wijk een toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe plaats en werden geregeld auto’s opengebroken. Na spontane acties van bewoners sprong het team van Buurtpreventie hierin. Er werd een buurtwhatsapp-groep opgericht en daarna een buurtwacht.

Wat is het doel van de Buurtwacht?
Het doel van de Buurtwacht is om onze wijk door surveillance veiliger te maken: een wijk die onaantrekkelijk is voor lieden die ’s nachts liever niet gezien worden. Tegelijkertijd fungeert de BwWG tijdens haar surveillances als brandwacht. Immers tijdens het surveilleren wordt gelet op alle mogelijke zaken die wellicht actie vereisen van politie of enig andere hulpdienst (te alarmeren via 112).

 

Hoe werkt de Buurtwacht?
Bewoners uit de Water- en Grassenbuurt fietsen in teamverband (twee vrijwillligers per team) door de wijk. Het team is herkenbaar doordat zij een geel hesje dragen met op de rug in zwarte letters BUURTWACHT WATERGRAS. De buurtwachters hebben een zaklantaarn en een telefoon bij zich om, indien nodig, snel contact te kunnen opnemen met de politie. Met de wijkagenten alsook met de gemeente Gouda (Afdeling Veiligheid en Wijken) zijn goede afspraken gemaakt en er vindt geregeld overleg plaats.

Voert de politie nu geen surveillances meer uit in onze wijk?
Jazeker wel! Maar het is logisch dat zij niet zoveel uren kunnen maken als onze eigen bewoners. Verder kennen onze buurtwachters de wijk veel beter. Zij kunnen de politie soms tippen over verdachte plekken die extra aandacht vragen. De politie beschikt over de surveillanceroosters van de BwWG opdat de dienstdoende politiemensen weten wanneer en op welke tijden de buurtwachtteams op pad zijn.

 

Is het gevaarlijk werk? Vangen jullie wel eens boeven?
Nee. Onze taak is puur gericht op preventie en signalering: zodra een verdachte situatie zich voordoet wordt contact opgenomen met de politie via 112. Het team grijpt zelf nooit in, maar is alert op het juist, snel en liefst onopvallend doorgeven van relevante gegevens totdat de politie ter plekke is gearriveerd.

Hoe sterk of fit moet je zijn om buurtwachter te worden?
Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen! Alle leeftijden, mannen en vrouwen, van jong tot oud! Er wordt in rustig tempo gefietst, soms een poosje ergens gestopt om te luisteren en te kijken en af en toe wordt er een klein stukje gelopen. Na een uurtje is iedere buurtwachter weer thuis!

 

Ik zou misschien mee willen doen, maar hoe zit dat met de ‘aanslag’ op mijn nachtrust?
Dit is een zeer veel gestelde vraag: Op dit moment zou u eenmaal per vier weken aan de beurt zijn voor het uitvoeren van een surveillance.
Vooraf kunt u aangeven welke (on)mogelijkheden er in die periode voor u zijn.
(Tja… het is 1x per vier weken een wat kortere nacht, maar de overige nachten kunt u rustiger slapen omdat anderen ook úw huis en auto in de gaten houden!)

Hebben jullie resultaat? Is de wijk nu veiliger dan 2 jaar geleden?
Feit is dat de afgelopen tijd het aantal incidenten beduidend is afgenomen (info politie).
Het is echter niet te zeggen in welke mate de acties van de Buurtwachters hierbij een rol hebben gespeeld, want ook politie en gemeente Gouda hebben actief beleid op inbraakpreventie. Toch horen wij van de politie dat deze wijk het ‘goed’ doet én dat de BwWG door politie en de gemeente Gouda (Afdeling Veiligheid en Wijken) als voorbeeld wordt gesteld bij de andere wijken in Gouda!

 

Blijven jullie dit werk doen? Zijn er genoeg bewoners die meedoen?
De groep buurtwachters wil niets liever dan doorgaan, want de vrijwilligers geloven dat het werkt! Toch hebben er – zoals in elke vrijwilligersgroep – ook in deze groep op enig moment mensen om diverse redenen afgehaakt: plaatsen die wij erg graag willen opvullen want het is een beetje krap aan het worden v.w.b. het aantal deelnemers. Daarom zou het fantastisch zijn als iedereen die wil en kan bijdragen aan een veilige wijk zich aanmeldt: want met tweemaal meer mensen kunnen de deelnemers misschien wel naar roosters waarin iedereen slechts 1x per 7 of 8 weken voor een uurtje aan de beurt is voor het in teamverband uitvoeren van een surveillance!

Blijft onze WaterGras wijk veilig?
Garanderen kunnen wij niets, bewijzen evenmin en 100% veiligheid is sowieso een utopie!
Maar zeker is dat mensen met elkaar tot veel in staat zijn en samen komen we een heel end. U bent daarom van harte welkom!

 

 

Versterking gezocht voor de Buurtwacht Watergras!

Sedert enige tijd fietst de Buurtwacht Watergras haar nachtelijke rondes door de Water- & Grassenbuurt in Gouda. Dit doet de Buurtwacht met meerdere teams die hun bevindingen en ervaringen met elkaar delen zodat de verzamelde informatie kan worden gebruikt om te komen tot een nog veiliger woonomgeving. Immers de voornaamste reden voor het instellen van de Buurtwacht is, zoals dat ook elders in het land het geval is, het verhogen van de sociale veiligheid of zo u wilt het terugdringen van het aantal woninginbraken en dergelijke. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Gemeente Gouda (Afdeling Veiligheid en Wijken) en uiteraard de politie respectievelijk de wijkagenten. De Buurtwacht Watergras is een deelactiviteit van Buurtpreventie Watergras dat op haar beurt is voortgekomen uit de Bewonersvereniging Watergras.

Hoewel de Buurtwacht tot op heden met succes haar surveillances uitvoert, worden toch meer vrijwilligers gevraagd die bereid zijn om op gezette tijden en gegeven tijdstippen in teamverband surveillances uit te voeren. Een reden hiervoor is onder meer om het huidige vrijwilligersbestand iets meer adempauze te gunnen omdat menigeen overdag een baan heeft of andere verplichtingen. En omdat sociale veiligheid een zaak is van en voor ons allemaal (en niet alleen van de politie!), wordt er vandaag de dag steeds vaker een beroep gedaan op goedwillende burgers in hun eigen wijk. Het surveilleren gebeurt rijdende op de fiets zodat alle straten meermaals worden doorkruist en gecontroleerd. Soms wordt even afgestapt om een specifieke situatie beter te bekijken. Indien nodig wordt assistentie van de politie ingeroepen ‒ de politie weet dat er een buurtwacht actief is. De surveillanten zijn op hun rondes herkenbaar doordat zij een geel hesje dragen met op de rugzijde de woorden BUURTWACHT WATERGRAS.

Meer vrijwilligers voor de Buurtwacht kan betekenen, onder andere in de komende vakantieperiode, dat ook uw woning beter in de gaten wordt gehouden! Het is immers een publiek geheim dat in de vakantieperioden, net als in de maand december, meer woningen dan normaliter het geval is een donkere en verlaten indruk maken en daarom vaker doelwit worden van inbrekers. Zou u niet veel geruster op vakantie gaan als u weet dat er een Buurtwacht actief is die (onbezoldigd!) ook uw buurt en woning in de gaten houdt?
Daarom:

Meld u aan als vrijwilliger voor de Buurtwacht Watergras!

Samen kunnen we veel bereiken! De organisatie van de Buurtwacht hoopt ook u binnen afzienbare tijd te kunnen begroeten als een wijkbewoner die bereid is om mee te werken aan de verhoging van de sociale veiligheid in de eigen woonomgeving. U kunt zich o.a. aanmelden door het sturen van een Email naar de Bewonersvereniging Watergras: info@watergrasgouda.nl

Hierin vermeldt u uw naam, uw adres, uw 06-nummer, wel of geen smartphone (i.v.m. opname in een speciale WhatsApp-groep) en of u restricties heeft ten aanzien van uw inzet voor de Buurtwacht. Met dit laatste wordt bedoeld specifieke voorkeuren zoals bijvoorbeeld: “alleen zaterdag of zondag”, niet op …dag”, “niet vaker dan 1x per twee weken”… enz. Met de restricties wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden bij het invullen van het surveillancerooster.

Buurtpreventie – Herhaalde oproep

logo_buurtpreventieDit jaar zijn onze 2 wijken, d.w.z. de Waters en de Grassen, veelvuldig doelwit geweest van criminelen. Deze criminelen hadden het behalve op woningen, ook voorzien op geparkeerde auto’s. Op basis van de door onze WhatsApp-groepbeheerders geregistreerde (pogingen tot) woninginbraken en (pogingen tot) autokraken en/of verdachte situaties, is alleen de maand augustus maagdelijk blank gebleven (toen er werd gesurveilleerd)… ofwel: in augustus 2016 hebben zich geen van de bovengenoemde, ongewenste gebeurtenissen voorgedaan. Echter, daarvóór en daarna was en is het helaas bijna dagelijks aan de orde…

Reden dan ook voor het Buurtpreventieteam Watergras om, in nauwe samenwerking met de politie, inclusief onze twee wijkagenten, over te gaan tot het instellen van een Buurtwacht Watergras mét vrijwilligers uit de Waters en Grassen (inclusief Windhoek).
De bedoeling is dat wij met meerdere teams van twee personen ‘s nachts gaan surveilleren, waarbij ieder team bij een inzet van één tot twee uur gaat lopen of fietsen. Fietsen verdient de voorkeur. De eerste verkennende gesprekken met de politie hebben inmiddels plaatsgevonden. Daaruit kwam al naar voren dat de vrijwilligers verzekerd zullen zijn van maximale ondersteuning van de wijkagenten en de politie in algemene zin via 112.

De opdracht voor de surveillerende teams luidt:

  • Zien zonder gezien te worden…
  • … en meteen melden aan de wijkagenten of 112

Dus absoluut geen confrontaties aangaan, maar uitsluitend waarnemen en melden. Hoe e.e.a. daadwerkelijk zal gaan verlopen, is geheel afhankelijk van (1) het aantal vrijwilligers en (2) hoe uiteindelijk het surveillancerooster wordt ingevuld. Dit laatste gebeurt in samenwerking met onze wijkagenten, maar u kunt er alvast van uitgaan dat er rekening zal worden gehouden met het feit dat velen onder u overdag en/of ’s avonds ook nog moeten werken! Zij die zich hebben opgegeven zullen zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd over alle details (zodra die beschikbaar zijn) én zij zullen de nodige instructies ontvangen. Allereerst willen wij graag weten op hoeveel vrijwilligers wij straks kunnen rekenen. Hiertoe kunt het strookje op de achterzijde invullen en graag zo spoedig mogelijk afleveren bij:
Bob Arends – Zwenkgras 3
Jaap Blokzijl – Kamgras 12
Wim Meijer – Raaigras 72
Marijke van de Werp – Waterruit 126
Ruud Gebhardt – Waterruit 64

Met vriendelijke groet,
Bob Arends
Coördinator Buurtpreventieteam Watergras