Menu

Woninginbraken in uw wijk op internet

Via de website van de politie kunt u nu zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd ingebroken. Met Misdaad in Kaart wil de politie bereiken dat u zich bewust wordt van de noodzaak om zelf maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Zie verder  http://www.wijkteamplaswijck.nl/inbraken-op-wijkniveau-misdaad-in-kaart/

Extra aandacht voor woninginbraken

De wijkagenten willen extra aandacht besteden aan de woninginbraken in de wijk.
In de eerste plaats zoekt de politie contact met bewoners van de wijk die willen meedenken over oplossingen om inbraken tegen te gaan en over wat zij verwachten van de politie. Het kunnen ook bewoners zijn die slachtoffer zijn geworden van een inbraak en willen vertellen wat ze gemist hebben bij de politie of wat juist goed ging. Hebt u interesse, dan kunt u reageren met een email naar info@wijkteamplaswijck.nl.
Zie verder  http://www.wijkteamplaswijck.nl/wie-wil-meedenken-met-wijkagenten-over-inbraken/

Advies over wijziging hondenbeleid

De Gemeente Gouda heeft de wijkteams in de stad advies gevraagd over een nieuw hondenbeleid. Het Wijkteam Plaswijck heeft een advies opgesteld op basis van alle ontvangen reacties uit de wijk en een bewonersbijeenkomst hierover. Het is uiteraard moeilijk om bij zo’n complex onderwerp, dat al zo lang de gemoederen bezighoudt, een advies te schrijven dat alle belangen volledig kan behartigen. Zie:
http://www.wijkteamplaswijck.nl/advies-over-wijziging-hondenbeleid/

Laatste nieuws oversteekplaats Plaswijckweg bij Boegpad

Voor het laatste nieuws over de oversteekplaats van de Plaswijckweg ter hoogte van het Boegpad, zie:
http://www.wijkteamplaswijck.nl/maatregelen-2013-en-2014-verkeersveiligheid-plaswijckweg-en-oversteekplaats-boegpad/

Auto inbraken in Plaswijck

Er zijn, in met name Plaswijck (postcode 2804), een groot aantal autoinbraken geweest. Wijkagent Arthur Furrer wil, met de donkere dagen in aantocht, u daarom graag wijzen op enkele aandachtspunten.
Zie www.wijkteamplaswijck.nl

Bewonersbijeenkomst over nieuwe hondenbeleid en uitlaatplaatsen in de wijk

De gemeente Gouda wil een nieuw hondenbeleid vaststellen.
Het gaat o.a. om een opruimplicht overal in Gouda, het plaatsen van extra afvalbakken voor hondenpoep, toezicht en handhaving, en vooral over de plaatsen in de wijk waar honden vrij mogen loslopen.

Wethouder en gemeenteraad willen eerst de mening van de wijkteams weten.
Wijkteam Plaswijck wil nog op woensdag 25 september a.s. een besloten bewonersavond houden voor geïnteresseerde bewoners die constructief willen meedenken en/of een mening of advies hebben over het nieuwe hondenbeleid.

Voor meer informatie zie www.wijkteamplaswijck.nl

U kunt zich aanmelden via een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl

Oversteekplaats Plaswijckweg-Boegpad

Op de website van www.wijkteamplaswijck.nl is het laatste nieuws geplaatst over de herinrichting van de oversteekplaats Plaswijkweg-Boegpad.
Het Wijkteam Plaswijck is nog in overleg met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie, onder andere over het verzoek om een informatieavond voor bewoners te houden.

Voor-inschrijving Huttenbouwdorp Plaswijck geopend

Net als voorgaande jaren zal Wijkteam Plaswijck ook dit jaar voor de derde keer een geweldig huttenbouwdorp organiseren voor de kinderen uit de wijk. De locatie is opnieuw op de mooie natuurspeelplaats het Noorderhout, op de geluidswal langs de A12.
Voor meer informatie zie:  huttenbouwen

Jeugdoverlast melden bij Politie

Wij ontvingen een bericht van de gemeente en de politie.
Sommige bewoners waren gewend om meldingen van jeugdoverlast via het 140182-nummer bij de gemeente te doen.
Vanaf heden moeten deze meldingen van overlast door jeugd rechtstreeks bij de politie gedaan worden. Het politie nummer is: 0900-8844.

Aanpassingen Van Reenensingel en Plaswijckweg

Wij ontvingen informatie over de door de gemeente Gouda aangekondigde maatregelen op de Burgemeester van Reenensingel en de Plaswijckweg.
Vooral de beoogde betere doorstroming op de Van Reenensingel met nieuwe verkeerslichten is een goede zaak.
Voor meer informatie zie:  Nieuwsmail-verkeersaanpassingen-Van-Reenensingel-en-Plaswijckweg