Menu

BEWEGEN IN DE WIJK WATERGRAS, graag uw mening!

In de corona maanden, waarin veel mensen thuis werkten, kwam bij de Bewonersvereniging de vraag of er iets geregeld zou kunnen worden om het bewegingsaanbod in onze wijk gevarieerder te maken. Op initiatief van de Bewonersvereniging is er een werkgroep opgericht die zich over de mogelijkheden heeft gebogen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2021 is afgesproken dat de behoefte aan beweegmogelijkheden eerst geïnventariseerd wordt bij de bewoners van onze wijk.

Daarom ontvangt u een dezer dagen een enquête daartoe in uw brievenbus.

Om een goed beeld te krijgen over hoe de bewoners in de wijk aankijken tegen meer sportfaciliteiten in de wijk, zouden wij u vriendelijk willen vragen om uw mening geven aan de hand van de vragen.
De resultaten uit de enquête worden op de website geplaatst. Leden van de bewonersvereniging krijgen hiervan een melding via de e-mail.
Bij een volgende Algemene Ledenvergadering worden de uitkomsten met en door de leden besproken.
Wij hopen op heel veel ingevulde formulieren en danken u voor het invullen.

Open hier de link voor belangrijke begeleidende informatie tijdens het invullen  in de vorm van een Powerpoint Presentatie.

Correctie in enquête Bewegen
In de enquête zit helaas een foutje. Op de tekening met de locaties zijn de namen Locatie 1 en Locatie 2 verwisselt. Hierdoor komen deze niet overeen met de tekst eronder.

  • locatie 1 is Raaigras
  • locatie 2 is Waterruit

Kerstbomeninzameling 2022

Als de feestdagen achter de rug zijn en het nieuwe jaar is begonnen kan de kerstboom het huis weer uit. In gemeente Gouda, Nieuwkoop, Oudewater en Montfoort zamelt Cyclus in januari 2022 kerstbomen in.

Aanbieden van de kerstboom
Kijk in de digitale afvalkalender voor de ophaaldag voor uw adres. Zorg dat de kerstboom op de ophaaldag om 7.30 uur op de aanbiedplaats ligt, zonder versieringen en verlichting.

Ophaaldagen
Inwoners van Gouda, Nieuwkoop en Montfoort kunnen voor de inzameldagen en meer informatie de digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl/afvalkalender of de Cyclus afval-app raadplegen.

Voor onze wijk is de inzameldag woensdag 19 januari 2022

Stralende Kerstbomen, welkom in de wijk!

Je kunt het niet missen als je de Waterruit of de Raaigras binnen komt: ze stralen je tegemoet, welkom in de wijk!

De bomen werden beschikbaar gesteld door ‘Gouda Bruist’, opgepakt door het bestuur van onze bewonersvereniging, verlicht en versierd door een aantal enthousiaste bewoners, die vorige week genoten van deze actie, van een heerlijke kop erwtensoep, maar ook van elkaar!

De bomen zijn voor en van alle bewoners: er hangen wensen in voor jou, las je ze al? Maar heb jij zelf ook een wens voor de andere mensen in je wijk? Of nog een mooie kerstbal of andere kerstversiering? In deze donkere tijd kunnen we verplicht thuisblijven mooi combineren met een wandeling langs beide bomen en daar genieten van mooie wensen, van elkaar ontmoeten, een positief moment aan de dag toevoegen!

  

Wijkbewoners, allen die hebben geholpen, versiering vooraf brachten, wensen en mooie kaarten ophingen, en allen die nog komen: BEDANKT !! U hebt de wijk weer mooier gemaakt.

 

Buurtwacht, bewoners gezocht.

Beste buurtbewoner,

Heeft u zich al aangemeld voor de buurtwacht? Mail naar info@watergrasgouda.nl voor meer informatie.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Feestelijk uurtje rond de kerstboom

Voor de wijken Waters en Grassen krijgen we ook dit jaar van Gouda Bruist weer twee kerstbomen, als mooie entree in deze decembermaand.

Daarom nodigen we u als bewoners uit voor een feestelijk uurtje, met versieren van de boom, elkaar ontmoeten, en met een kop heerlijke erwtensoep. (neem uw eigen soepkom en lepel mee!!)

Op zaterdag 11 december: bij ingang wijk na ongeveer 50m bij grasveldje:

13.00 -14:00 uur: Waterruit

14:15-15:15 uur: Raaigras

Wij zoeken mensen die willen helpen om het tot een succes te maken, door:

  • Inleveren kerstballen of kerstversiering die men zelf niet meer gebruikt (geen rommel of kapot spul). U kunt dit t/m vrijdag neerzetten (in plastic tas) naast Waterruit 94 of Waterruit 10 (niet aanbellen s.v.p.  i.v.m. thuiswerkers), of mee nemen op zaterdag.
  • Aanmelden voor koken pan erwtensoep voor zaterdag.
  • Aanmelden voor hulp bij verstrekken soep.
  • Aanmelden voor hulp bij installatie van benodigde spullen.

Aanmelden kan via mail info@watergrasgouda.nl (waarna nader info).

  • Kom naar de boom voor deze feestelijke ontmoeting (op gepaste afstand).
    Neem je eigen soepkom en lepel mee en krijg ter plekke een heerlijke kom erwtensoep! (op=op).
  • Help mee met versiering, of hang een wenskaart in de boom. (neem zelf een kaart mee, er zijn bij de boom ook een aantal kaarten aanwezig en sluitbare zakjes).

Laten we er met elkaar een mooie ontmoeting van maken en goede wensen delen.

Verslag St. Maarten 2021 – aanvulling

Een extra filmpje bij het verslag over St. Maarten 2021 voor op de website:

Verslag St. Maarten 2021

St. Maarten op 11 november was als vanouds in de Water- en Grassenwijk weer een vrolijke optocht. Achter de gezellige draaiorgelmuziek liepen veel blije kinderen met hun lampionnetjes mee en werd er uit diverse huizen naar ze gezwaaid.

Om de lengte van de optocht te spreiden werden twee routes gelopen, en na elke route werden de kinderen getrakteerd op lekkere kruidnootjes. De zakjes die over zijn worden gedoneerd aan de voedselbank.

Volgend jaar hopen we weer er één optocht van te maken, want de animo was deze keer wat ongelijk verdeeld over de beide routes.

Onze fotograaf maakte al rennend de bijgaande beelden.

Naast de foto’s kunnen we twee filmpjes tonen.
Klik hiervoor de plaatjes aan:

Bon van MaakGoudaDuurzaam

Via https://maakgoudaduurzaam.nl/items/groene-bon kun je als inwoner van Gouda een bon t.w.v 75 euro aanvragen om je woning te verduurzamen. Van douchewekker en deurdranger tot radiatorfolie/ventilatoren en tochtstrips. Er is geen minimumbestelbedrag en er is een beperkt aantal bonnen per gemeente beschikbaar. Je krijgt een code en een bedrag van 75 euro gaat van je bon af. Wij zijn er erg blij mee.

Groeten,
Familie van der Worp
Waterruit

Geplaatst: 16-11-2021

Verslag ALV 7 oktober 2021

Beste leden van de Watergras,

Hier is het verslag van de ALV van 7 oktober 2021. ALV notulen 7 okt 2021 v2.0 (definitief)
Graag wil ik uw aandacht vestigen op het voornemen van twee bestuursleden om in het voorjaar van 2022 af te treden, waaronder onze voorzitter. Bij het bespreken van de nieuwe statuten tijdens deze vergadering is op uitdrukkelijk verzoek van de vergadering bepaald dat een bestuurslid maximaal 2 termijnen van vier jaar zitting mag hebben in het bestuur. Deze beide bestuursleden, Jaap van der Wel en Annelien Kalverda zitten dan al twee termijnen in het bestuur en gaan dus aftreden. Daarom bij deze een oproep:

Wie wil in het bestuur komen van onze vereniging en
meedenken over de activiteiten voor onze buurt?

Voor meer informatie mail naar info@watergrasgouda.nl of spreek een van de bestuursleden aan.
Kijk op https://www.watergrasgouda.nl/organisatie/bestuur/ voor onze contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Kom je conditie verbeteren

Beste medebewoner,
Bijgaand een flyer van de Skivereniging midden-Holland.
De inhoud spreekt voor zich.

Met vriendelijke groet,

Niek van den Akker
Raaigras 5
06-22907391

Flyer Skivereniging (PDF): Kom je conditie verbeteren

Geplaatst: 8-11-2021