Menu

Opschoonactie zaterdag 23 maart

Op ZATERDAG 23 MAART wordt van 10:30 tot 12:00 uur de jaarlijkse Opschoonactie in onze wijk gehouden.
We nodigen iedereen uit om samen met ons het zwerfvuil op te ruimen.
Om 10:30 uur verzamelen we op het Watergraseiland. Daarna gaan we in groepjes de wijk in.
We werken tot circa 12:00 uur.

Reinigen van zonnepanelen

Verleden jaar waren er vragen op de jaarvergadering m.b.t. het reinigen van zonnepanelen. Een bewoner heeft via de website http://zonnepanelen.net een bedrijf gevonden dat gespecialiseerd is in dit type reiniging. De website http://zonnepanelen.net geeft zeer veel info m.b.t. zonnepanelen en testen ook de vele typen
panelen.

Voor het reinigen zijn er nog niet veel bedrijven. Het bedrijf Solarcleaners, dat dit bij de bewoner heeft gedaan komt uit
Woudenberg (www.solar-cleaners-nederland.nl)
De bewoner was er zeer tevreden mee. Bij ongeveer dezelfde zonsterkte blijkt het rendement zo tussen de 5 en 10% hoger te liggen. Zij gebruiken speciaal gereinigd water (geen kalk, e.d.) en hebben professionele apparatuur. Het bedrijf is gevraagd of zij eventueel korting
geven als er voldoende mensen meedoen. Dat is het geval! De prijsindicatie die er nu ligt (zonder korting) is € 85 tot 16
panelen. Op de website kun je overigens ook zelf een handige telescoop wisser kopen die geschikt is voor het reinigen van zonnepanelen en staat er een uitgebreide instructie.

Inloop informatiemarkt zonnepanelen maandag 26 juni

Beste lezer, beste medewijkbewoner,

OPEN INFORMATIEMARKT MET ALLE INFORMATIE

Op maandagavond 26 juni organiseren de gemeente Gouda, de Energie
Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en
verschillende deskundige partijen een open informatiemarkt over
zonnepanelen.

STANDS, KORTE PRESENTATIES EN VOORBEELDEN VAN ZONNEPANELEN

Bij de stands kunt u alle informatie krijgen en er zijn verschillende
korte presentaties. U kunt de verschillende typen zonnepanelen bekijken
én informatie krijgen over bijvoorbeeld het huren van zonnepanelen. Er
is uitgebreide voorlichting over zonnepanelen, omvormers, kabels en het
montagesysteem, zo ook over service en onderhoudscontracten.

ZEER DESKUNDIG ADVIES

Aanwezig zijn verschillende gerenommeerde en deskundige partijen als de
Woonwijzerwinkel, Susteen, Zonnegilde en Hallo Stroom. Zij zijn actief
in het hele land, werken veel samen met gemeentes en hebben veel kennis.
Bovendien hebben zij al veel bewoners van goed advies voorzien.
Desgewenst verzorgen zij, vaak met geselecteerde lokale partners, de
installatie en het onderhoud. Zij zullen nu ook in Gouda hun entree
maken.

INDIVIDUEEL ADVIES ÉN INSCHRIJVEN COLLECTIEVE WIJKACTIES

U kunt een afspraak maken voor een advies op maat, inclusief dakscan.

De mogelijkheid bestaat ook om in te schrijven voor de collectieve
wijkacties zonnepanelen per wijk, buurt en straat. Met grote collectieve
wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen we als
bewoners zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en
lagere energie-rekeningen.

Speciaal voor de collectieve wijkacties zijn drie maatwerkpakketten
samengesteld, voor elke type huis en voor elke portemonnee: 1) beste
kwaliteit, 2) beste prijs/kwaliteit en 3) budgetvariant.

LOCATIE, TIJD, CATERING

Het is een doorlopende informatiemarkt, u kunt dus komen wanneer u wilt.
U bent welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De datum is maandagavond 26
juni, de locatie zorgcentrum de Prinsenhof (bij de Burgemeester van
Reenensingel / Calslaan). Adresgegevens: zorgcentrum de Prinsenhof, Anna
van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda. Zie ook bijgevoegde plattegrond.
Tijdens de informatiemarkt zijn consumpties verkrijgbaar.

TOEGANG GRATIS

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Meer info is te krijgen
via contact@energiecooperatiegouda.nl via
http://www.energiecooperatiegouda.nl [2] of onderstaande blauwe
mailknop. Ieder is van harte welkom, graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Energie Coöperatie Gouda
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Woninginbraken in uw wijk op internet

Via de website van de politie kunt u nu zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd ingebroken. Met Misdaad in Kaart wil de politie bereiken dat u zich bewust wordt van de noodzaak om zelf maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Zie verder  http://www.wijkteamplaswijck.nl/inbraken-op-wijkniveau-misdaad-in-kaart/

Extra aandacht voor woninginbraken

De wijkagenten willen extra aandacht besteden aan de woninginbraken in de wijk.
In de eerste plaats zoekt de politie contact met bewoners van de wijk die willen meedenken over oplossingen om inbraken tegen te gaan en over wat zij verwachten van de politie. Het kunnen ook bewoners zijn die slachtoffer zijn geworden van een inbraak en willen vertellen wat ze gemist hebben bij de politie of wat juist goed ging. Hebt u interesse, dan kunt u reageren met een email naar info@wijkteamplaswijck.nl.
Zie verder  http://www.wijkteamplaswijck.nl/wie-wil-meedenken-met-wijkagenten-over-inbraken/

Advies over wijziging hondenbeleid

De Gemeente Gouda heeft de wijkteams in de stad advies gevraagd over een nieuw hondenbeleid. Het Wijkteam Plaswijck heeft een advies opgesteld op basis van alle ontvangen reacties uit de wijk en een bewonersbijeenkomst hierover. Het is uiteraard moeilijk om bij zo’n complex onderwerp, dat al zo lang de gemoederen bezighoudt, een advies te schrijven dat alle belangen volledig kan behartigen. Zie:
http://www.wijkteamplaswijck.nl/advies-over-wijziging-hondenbeleid/

Laatste nieuws oversteekplaats Plaswijckweg bij Boegpad

Voor het laatste nieuws over de oversteekplaats van de Plaswijckweg ter hoogte van het Boegpad, zie:
http://www.wijkteamplaswijck.nl/maatregelen-2013-en-2014-verkeersveiligheid-plaswijckweg-en-oversteekplaats-boegpad/

Auto inbraken in Plaswijck

Er zijn, in met name Plaswijck (postcode 2804), een groot aantal autoinbraken geweest. Wijkagent Arthur Furrer wil, met de donkere dagen in aantocht, u daarom graag wijzen op enkele aandachtspunten.
Zie www.wijkteamplaswijck.nl

Bewonersbijeenkomst over nieuwe hondenbeleid en uitlaatplaatsen in de wijk

De gemeente Gouda wil een nieuw hondenbeleid vaststellen.
Het gaat o.a. om een opruimplicht overal in Gouda, het plaatsen van extra afvalbakken voor hondenpoep, toezicht en handhaving, en vooral over de plaatsen in de wijk waar honden vrij mogen loslopen.

Wethouder en gemeenteraad willen eerst de mening van de wijkteams weten.
Wijkteam Plaswijck wil nog op woensdag 25 september a.s. een besloten bewonersavond houden voor geïnteresseerde bewoners die constructief willen meedenken en/of een mening of advies hebben over het nieuwe hondenbeleid.

Voor meer informatie zie www.wijkteamplaswijck.nl

U kunt zich aanmelden via een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl

Oversteekplaats Plaswijckweg-Boegpad

Op de website van www.wijkteamplaswijck.nl is het laatste nieuws geplaatst over de herinrichting van de oversteekplaats Plaswijkweg-Boegpad.
Het Wijkteam Plaswijck is nog in overleg met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie, onder andere over het verzoek om een informatieavond voor bewoners te houden.