Menu

Berichtenarchief woning

Geplaatst: 19/08/2019

Mededeling n.a.v. aanleg glasvezel

Mededeling van het bestuur:
De laatste tijd hebben meerdere leden emails gestuurd over de aanleg van glasvezel in onze buurt. Het bestuur van de bewonersvereniging Watergras contstateert dat er twee partijen zijn die glasvezel willen aanleggen: Rekam en Gavoorglasvezel.nl. Helaas wordt dit niet gecoördineerd, waardoor bewoners meerdere keren hiervoor worden benaderd. Gevolg is ook dat de straat en stoep hiervoor twee keer open moet. Als bestuur kunnen wij hier niets aan veranderen, helaas. Het is aan de bewoner om één of twee aansluitingen in de eigen woning te laten plaatsen. Overigens kan 2 x gegraaf wel een voordeel hebben: in de toekomst een bredere keuze uit providers.

Geplaatst: 28/05/2019

Informatie over glasvezelprojecten in de Watergrasbuurt

Rob Stallvord heeft namens de bewonersvereniging Watergras na de ALV van 8 april jl. vragen gesteld aan Rekam/Glasdraad en “Gavoorglasvezel”. Onderstaand: een korte samenvatting met feiten, zoals nu bekend, een brief van de Rekam met nadere informatie waaruit naar voren komt dat zij op afzienbare termijn een glasvezelaansluiting naar de huizen gaan aanleggen zoals Gavoorglazevel Lees verder »

Geplaatst: 13/05/2019

Actie: Bliksembeveiliging

De vereniging Watergras organiseert een actie bliksembeveiliging. Hierna meer over het waarom hiervan, hoe je je beveiligt en de actie. De risico’s van blikseminslag in de buurt zijn klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. Voor rond de €250 kunt u de gevolgen van een inslag aanzienlijk beperken. Meedoen? Opgeven voor 1 juli 2019 met Lees verder »

Geplaatst: 14/04/2018

Bevestiging datum informatieavond Actie dakgoten

Onlangs hebben we een mailing verstuurd over de informatieavond in De Veste over de collectieve actie over de dakgoten en boeiboorden. In dit bericht stond de dag van de week niet correct vermeld.
Voor alle duidelijkheid, de informatieavond vindt plaats op woensdag 18 april en niet op donderdag!
De aanvangstijd blijft 20.00 uur.

Geplaatst: 28/03/2018

Actie dakgoten

Bij velen zijn de dakgoten en boeiboorden aan onderhoud of vervanging toe. We zetten daarom een actie dakgoten en boeiboorden op touw. Na aanschrijven van aantal aannemers is firma Maaijen (http://www.maaijen.nl/) geselecteerd om dit uit te voeren.

Op woensdag 18 april om 20:00 uur geeft in de Veste de selectiecommissie (Freek Deuss en Jaap van der Wel) toelichting op de selectieprocedure en gaat de firma Maaijen in op de aanpak van het werk en kunnen vragen worden beantwoord.

De bewoners met belangstelling voor dit project zijn van harte uitgenodigd.
Laat s.v.p. weten (info@watergrasgouda.nl) of u komt!

Ouder archief