Menu

Berichtenarchief woning

Geplaatst: 10/12/2019

Vervolgbericht na veiligheids informatie avond

Met genoegen geven wij het volgende persbericht door aan onze wijkbewoners: Subsidie. Je kunt nu (vanaf 12-12-2019) subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wifi-camera of video-deurbel. Dit hebben burgemeester Pieter Verhoeve en politiechef Ruud van Es vandaag bekendgemaakt. Dit zal moeten helpen om de woninginbraak in Gouda te verlagen. Woninginbraak is helaas een groot Lees verder »

Geplaatst: 19/08/2019

Mededeling n.a.v. aanleg glasvezel

Mededeling van het bestuur:
De laatste tijd hebben meerdere leden emails gestuurd over de aanleg van glasvezel in onze buurt. Het bestuur van de bewonersvereniging Watergras contstateert dat er twee partijen zijn die glasvezel willen aanleggen: Rekam en Gavoorglasvezel.nl. Helaas wordt dit niet gecoördineerd, waardoor bewoners meerdere keren hiervoor worden benaderd. Gevolg is ook dat de straat en stoep hiervoor twee keer open moet. Als bestuur kunnen wij hier niets aan veranderen, helaas. Het is aan de bewoner om één of twee aansluitingen in de eigen woning te laten plaatsen. Overigens kan 2 x gegraaf wel een voordeel hebben: in de toekomst een bredere keuze uit providers.

Geplaatst: 28/05/2019

Informatie over glasvezelprojecten in de Watergrasbuurt

Rob Stallvord heeft namens de bewonersvereniging Watergras na de ALV van 8 april jl. vragen gesteld aan Rekam/Glasdraad en “Gavoorglasvezel”. Onderstaand: een korte samenvatting met feiten, zoals nu bekend, een brief van de Rekam met nadere informatie waaruit naar voren komt dat zij op afzienbare termijn een glasvezelaansluiting naar de huizen gaan aanleggen zoals Gavoorglazevel Lees verder »

Geplaatst: 13/05/2019

Actie: Bliksembeveiliging

De vereniging Watergras organiseert een actie bliksembeveiliging. Hierna meer over het waarom hiervan, hoe je je beveiligt en de actie. De risico’s van blikseminslag in de buurt zijn klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. Voor rond de €250 kunt u de gevolgen van een inslag aanzienlijk beperken. Meedoen? Opgeven voor 1 juli 2019 met Lees verder »

Geplaatst: 14/04/2018

Bevestiging datum informatieavond Actie dakgoten

Onlangs hebben we een mailing verstuurd over de informatieavond in De Veste over de collectieve actie over de dakgoten en boeiboorden. In dit bericht stond de dag van de week niet correct vermeld.
Voor alle duidelijkheid, de informatieavond vindt plaats op woensdag 18 april en niet op donderdag!
De aanvangstijd blijft 20.00 uur.

Ouder archief