Menu

Buurtwacht Watergras

Het Buurtpreventieteam Watergras wil in nauwe samenwerking met de politie, inclusief de wijkagenten, overgaan tot het instellen van een Buurtwacht Watergras met vrijwilligers uit de Water- en Grassenbuurt, incl. de Windhoek.
De bedoeling is dat er met meerdere teams van twee personen ’s nachts wordt gesurveilleerd, waarbij ieder team bij een inzet van één tot twee uur gaat lopen of fietsen. Fietsen verdient de voorkeur.
De opdracht voor de surveillerende teams luidt:

  • Zien zonder gezien te worden …
  • … en meteen melden aan de wijkagenten of 112

Dus absoluut geen confrontaties aangaan, maar uitsluitend waarnemen en melden.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de Coördinator Buurtpreventieteam Watergras.